Nasza firma świadczy następujące usługi:

  • Pogotowie wodno-kanalizacyjne 24h
  • Usuwanie awarii wodociągowych, kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych 24h
  • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej WUKO + kamera
  • Wykonywanie przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Remonty nawierzchni drogowych, układanie pozbruku
  • Projektowanie sieci i przyłączy wod. - kan.
  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków